جلسه کارشناسی به منظور هماهنگی و تعیین راهکارهای اجرای دقیق و کامل بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه در خصوص اعلام اسامی افراد ممنوع‌المعامله با حضور مسوولان ذی‌ربط در دادستانی کل کشور تشکیل شد. به گزارش ایسنا، حسین ذبحی، معاون دادستان کل کشور با اشاره به روند مذاکرات این جلسه گفت: در این جلسه ضمن بررسی کارشناسی و استماع نظرات حاضران که به عنوان نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناس در موضوع، مشارکت داشتند، مقرر شد برای تعیین اسامی دقیق افراد ممنوع‌المعامله از دادگستری‌های کل استان‌های سراسر کشور خواسته شد، از طریق سایر دستگاه‌های ذی‌ربط استانی، اسامی و مشخصات دقیق کلیه افراد ممنوع‌المعامله آن استان را مشخص کنند و به معاونت قضایی دادستانی کل کشور (دفتر ممنوعیت معامله دادستانی کل) منعکس کنند تا پس از تکمیل کلیه اسامی مراتب به ثبت اسناد کشور منعکس شود.

به گفته وی همچنین تصمیم گرفته شد که در خصوص اشخاصی که از آنها رفع ممنوعیت شده، در سابقه آ‌نها لحاظ شود؛ لذا مقرر شد متعاقبا طی طرحی که به ریاست قوه قضاییه از طرف دادستانی کل منعکس خواهد شد، پیشنهاد شود اسامی و مشخصات کل افراد ممنوع‌المعامله مورد کنترل و بررسی مجدد و پالایش قرار گرفته تا اسامی افراد ممنوع‌المعامله دقیق و متحدالشکل تهیه و به مراجع ذی‌ربط منعکس شود و بعضی از مشکلات جاری در این رابطه مرتفع شود.