نگاه سوم- اعتراض‌ها به برنامه‌های شبکه رادیویی جوان، که سبک و سیاق تازه و جوان پسندی را در ساختن برنامه‌ها و انتخاب مجری‌ها و حتی در انتخاب ادبیاتی هم‌سطح با جوانان برگزیده بود، پس از تغییر برخی مجری‌ها و برنامه‌سازانش و حتی خاموش شدن چراغ برخی برنامه‌ها، ساکت نشد. اعتراض برخی مراجع به مواضع انتقادی رادیو جوان و دامن زدن برخی سایت‌ها که عمدتا از هواداران سیاست دولت نهم بودند، «شهرام گیل‌آبادی»، مدیر این شبکه را به خبرگزاری فارس که پیش از این یکی از منتقدان سرسختش بود، کشاند تا به قصد بازدید، پاسخ‌هایی را هم به منتقدانش بدهد.

گیل‌آبادی که شبکه‌اش انگ توهین به شان جمهوری اسلامی را یدک می‌کشید گفت: «برنامه‌های رادیو جوان هیچ نکته‌ای ندارند که در شان جمهوری اسلامی نباشد بلکه مقوم اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران هم هستند و سعی ما بر این است که به سمتی حرکتی کنیم که جمهوری اسلامی مقتدرتری داشته باشیم».

اما خبرنگاران فارس، اعتراض مراجع را به برخی برنامه‌ها دلیلی برای رد ادعای گیل‌آبادی دانستند. او در این زمینه توضیح داد: «بسیاری از افرادی که دوست دارند آب به آسیاب دشمن بریزند تعالیم متعددی از کلام این عزیزان ارائه می‌دهند».

گیل‌آبادی هم معتقد است که رسانه‌ها نوعی دموکراسی و راهی برای اصلاح اجتماع و حکومتند: «رسانه یک ضلع سوم است یعنی اگر از یک سمت کنش‌های جدی اجتماعی وجود داشته باشد و از سمت دیگر کنش‌های جدی مسوولین و کارگزاران مرهم باشد، بدون شک ضلع سوم رسانه است. بدین دلیل که چشم سوم است و باید نگاه ناظر، منتقد و انتقال دهند، داشته باشد».