سه نسخه‌خطی متعلق به دوره صفویه و قاجار که اوایل آذر امسال از موزه رضاعباسی به‌سرقت رفته‌اند، تاکنون پیدا نشدند. اقدامات امنیتی این موزه از زمان سرقت، چهار برابر شده‌است. به گزارش خبرگزاری میراث‌فرهنگی، نزدیک به یک ماه قبل، خبر سرقت سه نسخه خطی نفیس از موزه رضا عباسی منتشر شد و نیروی انتظامی نیز از تلاش برای کشف این آثار خبر داد؛ ولی همچنان آنها پیدا نشده‌اند. محمدرضا زاهدی، مدیر موزه رضا عباسی درمورد آخرین اطلاعات مربوط به سرقت نسخه‌های خطی به میراث‌خبر گفت: «تاکنون خبر جدیدی بدست نیامده است؛ اما پرونده آنها از سوی اداره آگاهی درحال بررسی است و چنانچه اطلاعات جدیدی بدست بیاید، دراختیار عموم قرار می‌گیرد.»

او همچنین به چهار برابر شدن امنیت موزه اشاره کرد:« اقدامات امنیتی موزه از زمان سرقت، چهار برابر شده است و در تلاش هستیم تا ازنظر حفاظت فیزیکی هم دستگاه‌ها و دوربین‌های مجهزتری نصب کنیم.» سه اثر به سرقت رفته از سالن خط و کتابت موزه رضا عباسی متعلق به دوره صفویه و قاجار بوده‌اند. به گفته زاهدی دو تابلو آثار «احمد نیریزی» و «میرزا غلامرضا» از هنرمندان این دو دوره تاریخی است. ظرف چند سال گذشته این چندمین باری است که یک موزه در کشور مورد دستبرد قرار می‌گیرد و اشیای آن به سرقت می‌رود.

سال گذشته ۸مهر متعلق به دوران پیش از تاریخ از موزه ملی ایران به سرقت رفت که بعد از مدتی پیدا شد. همچنین یک قطعه فرش متعلق به دوره پهلوی که از موزه فرش ایران به سرقت رفت. نکته مهم در این سرقت این است که موزه رضا عباسی در خیابان شریعتی در نزدیکی سیدخندان واقع شده است که یکی از شلوغ‌ترین بخش‌های تهران است.