بیمارستان شهید چمران در نظر دارد، کیف بهداشتی بیماران بستری را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ دی‌ماه به نشانی پاسداران، میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، خیابان صنایع، بیمارستان دکتر چمران، معاونت بازرگانی مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۲۲۹۳۶۷۴۹ تماس بگیرند.