شهرداری قزوین در نظر دارد، پروژه ساماندهی ایستگاه‌های تاکسی در سطح شهر را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۶ دی‌ماه به واحد قراردادهای شهرداری قزوین مراجعه کنند.