بنیاد تعاون ناجا در نظر دارد، قطعات نوموتورسیکلت هارلی داویدسون، ۲۱ دستگاه سایت بغل موتورسیکلت هارلی داویدسون و ۹ دستگاه انواع موتورسیکلت‌ هارلی داویدسون را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۹ دی‌ماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۲۰هزار ریال به حساب ۱۴۲ موسسه قوامین شعبه شهید بهشتی به نشانی تهران، کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج، خیابان ۶۳ (ملک)، پادگان شهید لقمانی مرکز فروش ناجا مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۸۱۸۳۶۲۲۴ و ۸۱۸۳۶۲۷۳ تماس بگیرند.