سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد، چوب مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۵دی‌ماه به نشانی بلوار دانشجو، پارک شهر شادی مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن‌های ۸۲۵۱۵۰۰ و ۸۲۵۴۷۲۲ تماس بگیرند.