فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، اقلام مورد نیاز خود شامل یک‌میلیون متر پارچه استتار کویری، یک‌میلیون و ۵۰۰هزار متر پارچه استتار جنگلی و ۲۰۰هزار ثوب اورکت سربازی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۹دی‌ماه به نشانی تهران، اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش جمهوری اسلامی ایران، پادگان فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا، مدیریت تهیه و خرید مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن ۲۲۸۱۰۰۱۳ تماس بگیرند.