بانک ملی ایران در نظر دارد، یک‌هزار عدد تونر دستگاه دورنگار BROTHER مدل ۲۷۵۰ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵دی‌ماه به دفتر اداره کارپردازی این بانک واقع در خیابان فردوسی، بالاتر از خیابان سرهنگ سخایی، کوچه بانک مراجعه کنند.