شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان در نظر دارد، یکصد عدد تیر چوبی ۱۵متری و ۵۰عدد تیر چوبی ۱۸متری اشباع‌شده را برای خطوط انتقال نیرو از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴دی‌ماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۲۲۴۰۰۰۱ بانک ملی شعبه اهواز به نام درآمدهای متفرقه برق منطقه‌ای خوزستان واقع در اهواز، بلوار گلستان، ساختمان چهارطبقه برق منطقه‌ای، طبقه سوم، دفتر قراردادها یا دفتر نمایندگی تهران واقع در میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، ساختمان شهید عباس‌پور، بلوک۲، طبقه ۷، واحد ۲۲۰مراجعه کنند.