بیمارستان شهید دکتر چمران در نظر دارد، یک دستگاه اندوسونوگرافی از نوع Radial (رادیال) را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵دی‌ماه به نشانی خیابان پاسداران، میدان نوبنیاد، خیابان شهیدلنگری، خیابان صنایع، بیمارستان دکتر چمران مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن ۲۲۹۳۶۷۴۹ تماس بگیرند.