خبرگزاری مهر نوشت: دادگاه قضات تعلیق شده بازداشتگاه کهریزک، صبح فردا به صورت علنی برگزار می‌شود.

یک مقام آگاه در این باره اظهار کرد: جلسه دادگاه صبح روز سه شنبه و به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می‌شود. وی افزود: برای هر سه متهم پرونده ابلاغیه ارسال شده است، ولی آنها می‌توانند دفاع را بر عهده وکلای خود بگذارند. مستشاران و نماینده دادستان نیز مشخص شده‌اند و آنها پرونده را به طور کامل مطالعه کرده‌اند.