معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده گفت: قطعا استراتژی دشمن در انتخابات سال آینده همان استراتژی سال ۸۸ است. به گزارش ایسنا، سیدصولت مرتضوی در جلسه شورای اداری استان سمنان گفت: دشمنان به دنبال این هستند که فرصت طلایی انتخابات را برای ما به تهدید تبدیل کنند و برنامه‌های مختلفی برای این کار دارند؛ اول اینکه یک فتنه جدید راه بیندازند و دوم اینکه به دنبال کمرنگ کردن مشارکت و حضور گسترده مردم هستند و در پایان نیز شبهه‌ای در سلامت انتخابات ایجاد کنند. وی با بیان اینکه هیچ کشوری به اندازه کشور ما انتخابات برگزار نکرده است، اضافه کرد: استراتژی ما نیز در بحث انتخابات، قانون‌مداری و امانتداری است و قانون به احدی اجازه دخالت در امر انتخابات را نداده است.