رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، گفت: تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یکشنبه در صورت ارائه بودجه از سوی دولت، معلوم می‌شود؛ چرا که اگر دولت همچنان بر اجرای فاز دوم اصرار داشته باشد، قطعا‌ آن را در بودجه ذکر می‌کند.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارکرد: وقتی بودجه به مجلس ارائه شود، تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز معلوم می‌شود؛ چرا که اگر دولت همچنان بر اجرای فاز دوم اصرار داشته باشد قطعا آن را در بودجه ذکر می‌کند و مجلس هم این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. فولادگر ادامه داد: طبق قانون دولت به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه موظف است که لایحه چند دوازدهم را نیز به همراه لایحه بودجه به مجلس ارائه کند؛ چرا که در غیر این صورت اگر مجلس هم طرح برای این موضوع تدوین نکند عملا دولت از تاریخ ۱/۱/۹۲ نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد.

وی گفت: البته مجلس اجازه نمی‌دهد که این اتفاق بیفتد و برای اداره امور کشور قطعا چاره‌اندیشی می‌کند، ولی طبق قانون دولت موظف به ارائه لایحه چند دوازدهم است.

فولادگر همچنین درباره نشست‌های مشترک دولت و مجلس نیز گفت: در آخرین جلسه مشترک تیم اقتصادی مجلس و دولت مقرر شد تا موضوعات مورد بحث در قالب یک کارگروه با هدف نزدیک‌تر شدن نظرات دو قوه به هم بررسی و در جلسه بعدی دو قوه نتایج بررسی‌ها مطرح شود که این کارگروه تا کنون یک جلسه برگزار کرده و عملا جلسات مشترک نیز متوقف نشده است.