قائم مقام صندوق رفاه دانشجویی با بیان اینکه دانشجویان یکصد میلیارد تومان به صندوق بدهکارند، گفت: دانشجویان بدهکار باید تا پایان سال بدهی خود را به صندوق رفاه دانشجویی پرداخت کنند در غیراینصورت در نظر داریم از محل یارانه‌ها این بدهی را پرداخت کنیم. منصور گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان گفت: حدود چند صد هزار دانشجو که از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده‌اند به صندوق بدهکار هستند. وی ادامه داد: دانشجویان بدهکار اگر تا پایان سال بدهی خود را به صندوق پرداخت نکنند با توجه به تاخیری که داشتند، براساس مصوبه قانون از آنها سود دریافت خواهد شد.

گودرزی بابیان اینکه قصد داریم از مجاری قانونی نسبت به بازگشت بدهی صندوق به صندوق رفاه دانشجویان اقدام کنیم، تصریح کرد: در این راستا ظرفیت‌های مختلفی بررسی کردیم به عنوان مثال اسامی بدهکاران را در سامانه صندوق رفاه قرار دهیم تا قابل رویت باشد و دانشجویان از این طریق نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.

وی افزود: همچنین به دنبال این هستیم که از ظرفیت یارانه‌ای که افراد دریافت می‌کنند استفاده کنیم، یعنی اگر اقتضا کند از محل یارانه افراد برای پرداخت بدهی اقدام کنیم. قائم مقام صندوق رفاه دانشجویی تصریح کرد: فراخوان اول به دانشجویان ابلاغ شده است در مرحله دوم فراخوان به ضامن دانشجو ابلاغ شده و در مرحله سوم اقدام حقوقی انجام می‌گیرد تا بدهی دانشجویان به صندوق بازگشت داده شود.