معاون حقوقی معاونت توسعه منابع انسانی رییس‌جمهور با اشاره به لغو مقررات محدود‌کننده افزایش نرخ باروری گفت: به‌زودی طرح نمایندگان برای وضع مقررات تشویقی افزایش جمعیت نیز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد مصوبه‌ اخیر مجلس مبنی بر رفع موانع افزایش نرخ باروری در کشور توضیح داد: طبق قانون قبلی که تحت عنوان قانون تنظیم جمعیت در دستور کار قرار داشت، محدودیت‌هایی برای فرزند چهارم به بعد برای والدین ایجاد می‌شد؛ اما با توجه به نتایج سرشماری سال ۹۰ و تاکیدات مقام معظم رهبری راجع به لزوم افزایش نرخ باروری در کشور، لایحه‌ای در راستای رفع موانع رشد جمعیت از سوی دولت ارائه شد که خوشبختانه مجلس در زمانی کوتاه آن را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

وی افزود: علاوه بر رفع موانع رشد جمعیت، مقرر شد تا سلسله مقرراتی برای افزایش نرخ باروری نیز بر آن افزوده شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اظهار کرد: به‌زودی طرح نمایندگان برای وضع مقررات تشویقی رشد جمعیت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که امیدواریم این طرح در کنار لایحه پیشنهادی دولت که مورد تصویب قرار گرفت، بتواند در رفع نگرانی‌ها در مورد کاهش جمعیت جوان و منابع انسانی در سال‌های آینده موثر باشد.