معاون شهردار منطقه ۲۱ گفت: با احداث دسترسی تندرو به کندرو در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان در منطقه ۲۱ بار ترافیکی در این محور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. غلام‌حسین سلمانی، معاون شهردار منطقه ۲۱ اظهار کرد: با بازگشایی مسیر تندرو در بزرگراه آزادگان، بزرگراه‌های شهید لشگری و اتوبان تهران کرج با افزایش حجم تردد خودروهای عبوری روبه رو شدند. این در حالی است که کندرو مسیر جنوب به شمال در محدوده بزرگراه شهید لشکری توان پذیرش این حجم از بار ترافیکی را نداشت و باعث به وجود آمدن ترافیک سنگین در محور مذکور می‌شد. به منظور حل این مشکل و روان سازی ترافیک در این مسیر، دسترسی تندرو به کندرو در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان بالا‌تر از تقاطع شهید لشکری احداث شد.