رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای اولویت‌های نظارتی این کمیسیون را ابلاغ کرد. مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: در کمیسیون اقتصادی اولویت‌های نظارتی مورد بحث قرار گرفت و ما اولویت‌هایی را برای کار تهیه کرده و آن را جهت اطلاع به رییس مجلس منعکس کردیم. وی افزود: رییس مجلس هم این اولویت‌ها را پذیرفت و به تعداد آنها افزودند و به کمیسیون ابلاغ کردند تا در مجلس هشتم این موارد مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این که برای دست یافتن به اولویت‌ها در میان نمایندگان مجلس نظر سنجی انجام دادیم ، اظهار کرد: البته نتیجه این نظر سنجی را نیز برای رییس مجلس ارسال کردیم. مصباحی‌مقدم همچنین درباره محورهای مورد اولویت در کمیسیون گفت: در صدر این محورها مساله تورم، اشتغال و مسکن است، البته علاوه بر این محورها نظارت بر مسائل عمومی ، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظارت بر فعالیت‌های ارزش افزوده و صادرات و واردات از اهمیت بیشتری برخوردار است.