فرمانده نیروی دریایی ارتش، آینده این نیرو را «بسیار درخشان» ارزیابی کرد و گفت: ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک بزرگترین قدرت دریایی منطقه خواهد شد. امیر دریادار حبیب ا... سیاری که در حاشیه مراسم بزرگداشت سالروز نیروی دریایی با ایرنا گفت وگو می‌کرد، با تاکید بر اینکه این نیرو در زمان حاضر در بهترین شرایط آمادگی قرار دارد،گفت: به‌طور یقین نیروی دریایی از نظر دانش، تجربه و تجهیزات برای انجام ماموریت‌های خود آمادگی کامل دارد و چنانچه دشمن دیوانگی کند، قبل از رسیدن به تنگه مهم و استراتژیک هرمز و ورود به خلیج فارس او را در اقیانوس هند و دریای عمان به قعر آب‌ها خواهیم فرستاد. دریادار سیاری درباره برخی اقدامات و تهدیدات در منطقه گفت: بخشی از تهدید‌های امروز تهدید‌های روانی است که دشمنان در منطقه اجرا می‌کنند و ما هیچ‌گاه تحت تاثیر عملیات روانی قرار نمی‌گیریم و اگر بخشی از این تهدیدات هم جنبه نظامی داشته باشد نیروی دریایی در کنار سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادگی دفاعی کامل دارد تا جواب هر تهدیدی را بدهد. وی افزود: نیروی دریایی در شرایط کنونی تهدید را خوب شناخته و آمادگی نظامی خود را بر مبنای تهدید حفظ کرده است و خوب می‌دانیم که امنیت جامعه ما به میزان آمادگی ما بستگی دارد و براین اساس اعلام می‌کنیم این آمادگی در سطح نیروی دریایی وجود دارد و هرگونه حرکت نظامی در محدوده آب‌های دریای عمان و خلیج فارس و تنگه هرمز از چشم دریادلان دور نیست.