موسسه فرهنگی و هنری صبا، آخر این هفته میزبان خریدارانی است که در نخستین حراج عکس ایران به رقابت با یکدیگر برخواهند خواست. به گزارش فارس، نخستین اکسپوی عکس ایران با نمایش ۷۰۰ اثر از ۲۹۰ عکاس، ۲۰ آبان‌ماه در موسسه فرهنگی و هنری صبا برپا شد و قرار است روزهای پایانی این هفته با برگزاری حراج آثاری که چندین متقاضی دارند، نخستین حراج آثار هنری نیز در ایران تجربه شود.بنابراین گزارش، تاکنون هیچ آمار فروشی از سوی روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری صبا در این زمینه اعلام نشده است.

این دومین حرکت در زمینه فروش عکس در ایران محسوب می‌شود، نخستین بار سال گذشته اکسپوی عکسی به همت نگارخانه «هفت هنر» در هتل استقلال برگزار شد که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و این بار از سوی یک نهاد دولتی یعنی موسسه فرهنگی و هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، دومین اکسپوی عکس ایران برپا شده است. اما با این تفاوت که هدف اصلی از برگزاری اکسپوی عکس صبا، تجربه نخستین حراج آثار هنری در ایران عنوان شده است و این تفاوت که هدف اصلی از برگزاری اکسپوی عکس صبا، تجربه نخستین حراج آثار هنری در ایران عنوان شده است و دو روز پایانی اکسپو، خریداران باید برای تصاحب آثار مورد نظرشان در یک رقابت شرکت کنند.

برگزاری این اکسپو و حراج عکس با نظرات بسیار متفاوتی از سوی عکاسان و کارشناسان مواجه شد که بیانگر اهمیت برگزاری این اکسپو و تجربه نخستین حراج در ایران است.

اما با همه نظرات مختلفی که درباره این اکسپو و حراج ارائه شده است، باید تا پایان هفته و برگزاری حراج، منتظر نتیجه ماند تا بتوان قضاوت درستی درباره آن داشت.