شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در نظر دارد برای وصل انشعابات آب خانگی مشترکین کیت انشعاب لوله‌های چند لایه موردنیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ آذرماه به امور بازرگانی شرکت مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۳۳۵۰۵۸۲-۰۷۶۱ تماس بگیرند.