شرکت ارتباطات زیر ساخت در نظر دارد تجهیزات شبکه اضطراری ماهواره و بهینه سازی شبکه موجود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۶آذر ماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۵۰۰هزار ریال به حساب جاری ۹۰۱۶۸ بانک ملی شعبه مخابرات به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت، طبقه نیمکف غربی، اتاق شماره۲ مراجعه کنند.