شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد نگهداری و راهبری تاسیسات ایستگاه ماهواره‌ای همدان را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۰ آذرماه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به سید خندان، روبه‌روی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه نیمکف غربی، اتاق ۲ و سایت اینترنتی

WWW.TIC.IR مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۸۸۱۱۲۱۵۹ تماس بگیرند.