دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر دارد ۱۱۴ دستگاه خودرو اوراقی و ۳۳ دستگاه خودرو قابل تبدیل به پلاک شامل مینی‌بوس، وانت‌بار، سواری را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۹ آذر ماه به نشانی اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، ساختمان شماره یک، دبیرخانه مرکزی و سایت اینترنتی Sakha.mui.ac.ir مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن ۶۶۸۶۴۸۸-۰۳۱۱تماس بگیرند.