شرکت‌ سهامی عمران شهر جدید پرند در نظر دارد جمع‌آوری مکانیزه تفکیک از مبدا و بازیافت و تبدیل پسماندها را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۶ آذر ماه به نشانی کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران ساوه، شهر جدید پرند مراجعه کنند.