شهرداری منطقه ۲۰ در نظر دارد احداث فضای سبز قطعات پراکنده را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ آذرماه به واحد قراردادها مستقر در ساختمان مرکزی واقع در شهرری، میدان شهرداری، خیابان شهرداری، جنب دادگستری شهرستان ری و سایت اینترنتی www.tehran.region۲۰ مراجعه کنند.