بانک کشاورزی استان در نظر دارد امور چاپ مطبوعات و نمونه‌های چاپی بانکی با تامین کاغذ و کلیه ملزومات و توزیع استانی آنها را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۵ آذرماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب جاری ۷۰۱۱ شعبه مرکزی، طبقه همکف ساختمان مرکزی به نشانی تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش پاتریس لومومبا، شماره ۱۲۹، ساختمان بانک کشاورزی، طبقه پنجم، دفتر اداره کل خدمات پشتیبانی مراجعه کنند.