شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد یک‌میلیون و یکصدهزار کیلوگرم اسید سولفوریک ۹۸درصد مورد نیاز نیروگاه شهید سلیمی نکا را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ آذر ماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب جاری ۱۰۱۰ بانک ملی ایران به نیروگاه اداره تدارکات شرکت واقع در نکا، کیلومتر ۲۵ جاده زاغمرز و سایت اینترنتی WWW.Tavanir.org.ir مراجعه کنند.