شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان در نظر دارد نگهداری هتل دیدار کیش را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ آذرماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۷۰هزار ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۷۹۵۴۰۵۰۰۳ بانک ملی ایران به نشانی بندرعباس، گلشهر، رسالت جنوبی، ساختمان مرکزی مخابرات و سایت اینترنتی www.tcih.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۸۱۱۲۵۸ و ۴۶۱۰۰۱۶ تماس بگیرند.