تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان خرم‌آباد در نظر دارد اجرای ۲۶ بلوک آپارتمانی با اسکلت فلزی ۴ و ۵ طبقه خود را به ظرفیت ۲۱۸ واحد و با زیربنای ۳۱هزار مترمربع از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ آذرماه به نشانی لرستان، خرم‌آباد، گلدشت شرقی، خیابان ایران‌زمین، جنب میدان آرش، تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان خرم‌آباد مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۴۲۰۰۳۳۳۳-۰۶۶۱ تماس بگیرند.