شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان در نظر دارد تعدادی از انواع کامیون و تعدادی شاسی انواع کامیون را به صورت ضایعاتی و غیرقابل شماره‌گذاری از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۵ آذرماه به نشانی تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر ۵ روبه‌روی شرکت دانه‌داران مراجعه کنند.