مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهریار در نظر دارد طرح بهسازی و مرمت قنات روستای اخترآباد واقع در دهستان اخترآباد را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱شهریور به واحد آب و خاک این مدیریت واقع در شهریار، شرکت اداری اندیشه مراجعه کنند.