یک مقام مسوول در نهاد ریاست‌جمهوری خبر تغییر بازرس ویژه رییس‌جمهور را تایید کرد، اما گفت: داوود احمدی‌نژاد خودش از این مقام کناره‌گیری کرده است. به گزارش جام‌جم‌آنلاین، وی که نخواست نامش فاش شود، با تایید خبر برکناری داوود احمدی‌نژاد به دلیل مخالفت وی با برخی انتصاب‌های اخیر به‌ویژه انتخاب علی کردان به عنوان وزیر کشور، گفت: داوود احمدی‌نژاد بازرس ویژه رییس‌جمهور به درخواست خود از مقامش کناره‌گیری کرده است.

وی افزود: پزشکان از حدود یک‌ ماه قبل، داوود احمدی‌نژاد را به دلیل کسالت و بیماری از انجام کارهای سنگین منع کرده بودند و او از رییس‌جمهور تقاضا کرده بود که مسوولیت سبک‌تری به وی داده شود. این مقام مسوول به نوع بیماری داوود احمدی‌نژاد اشاره‌ای نکرد.

به گفته وی، مسوولیت بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری در حال حاضر به طور موقت به عبدالرضا شیخ‌الا‌سلا‌م، رییس‌ دفتر رییس‌جمهور واگذار شده است.