یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف سه صفر از پول ملی منجر به مخدوش شدن روابط اقتصادی می‌‏شود.

محمد طبیبیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه طرح حذف سه صفر تاثیری در اقتصاد و کنترل تورم ندارد، اظهار کرد: اگر طراحان با این طرح به دنبال کاهش نرخ تورم هستند با این کار تورم کنترل نمی‌‏شود. وی افزود: دولت به جای این کار بهتر است از ابزارهایی استفاده کند که منجر به کاهش نرخ تورم می‌‏شود.

استاد موسسه عالی بانکداری طرح حذف سه صفر از پول ملی را هزینه‌‏بر دانست و یادآور شد: این کار تنها هزینه چاپ اسکناس مجدد دارد و در روابط اقتصادی کشور آشفتگی ایجاد می‌‏کند.

طبیبیان اجرای این طرح را در شرایط تورمی اقتصاد ایران امری حاشیه‌‏ای دانست و گفت: به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌‏ای بهتر است، برای مهار تورم چاره‌‏اندیشی شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار آیا موجب کاهش نقدینگی می‌‏شود، تصریح کرد: این کار از ابزارهای کنترل رشد نقدینگی است و می‌‏تواند نقدینگی را در اقتصاد تا حدودی مهار کند.