شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران در نظر دارد، ۳دستگاه شامل پاستوریزه به ظرفیت ۱۵هزار لیتر برای تهیه شیر قابل استفاده در تولید ماست، پاستوریزاتور با ظرفیت ۳۰هزار لیتر در ساعت و هموژنایزر با ظرفیت ۱۰هزار لیتر در ساعت را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۵مرداد ماه به محل شرکت واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر ۴ واحد بازرگانی، اداره تدارکات داخلی مراجعه کنند.