شهرداری منطقه ۱۲ تهران در نظر دارد، پمپ الکتروموتور پمپ‌های چاه آبی و وسایل بازی کودکان مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۶مرداد ماه به نشانی میدان شهدا، نبش خیابان عظیم‌زادگان، شهرداری منطقه ۱۲، طبقه دوم، اداره قراردادها و سایت اینترنتی www.tehran.ir مراجعه کنند.