شهرداری ورامین در نظر دارد، اجرای پروژه آسفالت مکانیزه سطح شهر و راه‌اندازی پارکبان سطح شهر را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۶ مرداد ماه به واحد امور قراردادهای شهرداری و سایت اینترنتی WWW.Vavaminmunicipality.com مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن‌های ۷-۲۲۴۲۵۲۵-۰۲۹۱ داخلی ۲۵۰ تماس بگیرند.