شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران در نظر دارد، ۲۰هزار کنتور یک دوم اینچ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۶ مرداد ماه با همراه داشتن رسید بانکی، واریز مبلغ یکصدهزار ریال به حساب ۲۶۶۵ بانک ملی شعبه کیایی‌نژاد به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران واقع در کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، خیابان یکم مراجعه کنند. یا با شماره تلفن‌های ۹-۴۴۵۰۸۳۳۶ تماس بگیرند.