شهرداری بندرعباس در نظر دارد، تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خط کشتار گاوی و گوسفندی کشتارگاه خود را به همراه نصب و راه‌اندازی آن را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۵ مرداد ماه به حوزه خدمات شهری شهرداری واقع در خیابان شریعتی، روبه‌روی زمین ورزشی اتحاد، ساختمان شماره ۲ مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۲۲۲۷۶۱۷ تماس بگیرند.