سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اندیشه در نظر دارد، امور مربوط به نگهداری فضای سبز فازهای ۲، ۳، ۴ و ۵ شهر اندیشه را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۵ مرداد ماه به دبیرخانه این سازمان واقع در شهر اندیشه، بلوار آزادی، بعد از چهارراه‌میلاد، ساختمان خدمات شهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز مراجعه کنند.