شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خازن فشار ضعیف ۵/۱۲کیلووار مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۶مردادماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب جاری ۶/۴۴۹۰ بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامی یا ۱۱۴۶ بانک ملی شعبه خاتم‌الانبیاء تهران یا حساب سپهر ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ صادرات به امور تدارکات این شرکت واقع در اصفهان، خیابان شریعتی یا تهران خیابان شهید عباسپور (برزیل)، نرسیده به میدان ونک، دبیرخانه مرکزی شرکت و سایت اینترنتی www.epedc.ir مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن‌های ۱۳-۶۲۷۳۰۱۱-۰۳۱۱ داخلی ۲۷۰ واحد مناقصات و قراردادها تماس بگیرند.