شماره جدید ماهنامه دنیای اقتصاد شنبه آینده منتشر می‌شود. در این شماره تحولات نرخ بهره در ایران و گرفتاری‌های دولت و بانک مرکزی برای رفع و رجوع این مساله، تحلیل روابط دولت و شهرداری تهران، گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر عبدا... جاسبی درباره اقتصاد دانشگاه آزاد را خواهید خواند. مطالب دیگر ماهنامه شماره ۴۰ عبارتند از: تحلیل واقعه سوم تیر سال ۱۳۸۴، بررسی مقاومت در برابر پوشش رسمی، ماهیت مجلس هشتم، گفت‌وگوی اختصاصی با حسین علیزاده و سیمین بهبهانی درباره موسیقی و شعر امروز، گفت‌وگو با پرویز کردوانی درباره محیط‌زیست و ...