سید محمد خاتمی در نامه‌ای به ۱۳ تن از چهره‌های شاخص سیاسی از آنان خواست تا در خصوص کاندیدا شدن یا نشدن وی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم اعلام‌نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمد خاتمی رییس‌جمهور سابق کشورمان در نامه‌ای به ۱۳تن از چهره‌های شاخص و فعال سیاسی از آنان خواسته است تا ارزیابی خود را در خصوص آمدن یا نیامدن وی به عرصه رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری دهم اعلام کنند.

در همین راستا این خبرگزاری از عارف ، موسوی لاری ، خانیکی،ابطحی،ربیعی،آیت الله صانعی ،آیت الله نورمفیدی و محسن میردامادی به عنوان هشت تن از دریافت کنندگان نامه نام برد.اما موسوی لاری در گفت و گو با خبرگزاری فارس از چنین خبری اظهار بی اطلاعی کرد.