رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز جبهه اصلی ما، جبهه اقتصادی است و همه عزم ما باید در این جهت به اراده تبدیل شود که برنامه تحول اقتصادی رییس‌جمهوری اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، علی‌اکبر عرب‌مازار، ابراز اطمینان کرد با اجرای برنامه تحول اقتصادی رییس‌جمهوری که در راس آن اصلاح نظام‌های مالیاتی، بانکی و گمرکی قرار دارد، اقتصاد ایران در آستانه شکوفایی قرار گیرد.