مرتضی تمدن با حکم محمود احمدی‌نژاد، مشاور رییس‌جمهور شد. نماینده سابق شهرکرد در مجلس هفتم و عضو فراکسیون اصول‌گرایان که دارای کارشناسی ارشد مدیریت است، پیش از این به عنوان گزینه احتمالی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور مطرح بود که با انتخاب سرپرست جدید، این قضیه منتفی شد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هفتم، هم اکنون با حکم رییس‌جمهور به سمت مشاور وی تعیین شد و هر گونه شایعه در مورد حضور در معاونت پارلمانی وزارت کشور را تکذیب کرده است.