دولت در راستای تسهیل رفت و آمد هموطنان مقیم خارج از کشور، اتباع ایرانی که اقامت آنها در خارج از کشور در گذرنامه توسط نمایندگی قانونی تصریح شده باشد را از پرداخت عوارض خروج معاف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، تبصره (۲) بند (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه را اصلاح کردند. بر اساس تبصره اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،‌ دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، ‌بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، اتباع ایرانی که اقامت آنها در گذرنامه توسط نمایندگی قانونی تصریح شده است، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، مسافر محسوب نشده و از پرداخت عوارض خروج معافند.