خزانه‌دار کل کشور از واریز ۷میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی در دو ماه اول امسال خبر داد و پیش‌بینی کرد که درآمد مالیاتی مصوب بودجه‌ای در سال‌جاری محقق شود. سید ابوالفضل فاطمی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در دو ماه ابتدای سال جاری طبق گزارش‌های بانک مرکزی نزدیک به ۷میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت واریز شده است.

خزانه‌دار کل کشور افزود: بانک مرکزی مقداری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را تبدیل به ریال و به خزانه واریز کرده و بقیه در حدود ۷میلیارد دلار به حساب ذخیره واریز شده است. وی در مورد میزان درآمدهای مالیاتی واریزی به خزانه با بیان اینکه روال واریز درآمدهای مالیاتی به خزانه از یک روند ساده‌تر و معمول‌تری برخوردار است، گفت: اما، درآمدهای مالیاتی که عمدتا درآمد شرکت‌های دولتی به غیر دولتی یا مشاغل است، از تیرماه به بعد تحقق پیدا می کند. فاطمی‌زاده ادامه داد: معمولا چون صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی در تیرماه ارائه می‌شود، با هماهنگی صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی کشور ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی بابت عملکرد سال قبل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد سه ماه ابتدای سال ملاک قضاوت درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم است، پیش‌بینی کرد رقم مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه محقق شود.