شرکت خانه سازی پارس‌مان سازه برای تکمیل کادر فنی شرکت مهندسان مشاور در دفتر تهران برای تکمیل کادر خود از ... مهندس معمار با ۵ سال سابقه کار برای طراحی نقشه‌های اجرایی، مسلط به نرم‌افزارهای مربوط به معماری، نقشه‌کشی (معماری و سازه) با ۵ سال سابقه کار برای تهیه نقشه‌های معماری و سازه، مسلط به نرم‌افزارهای نقشه‌کشی، مهندس عمران (سازه) با ۵ سال سابقه کار برای طراحی و محاسبه، مسلط به نرم‌افزارهای مربوطه سازه، مهندس برق (تاسیسات) با ۵ سال سابقه کار برای طراحی و محاسبه، مسلط به نرم‌افزارهای مربوطه برق، نقشه‌کش تاسیسات (مکانیک و برق) با ۵ سال سابقه کار برای تهیه نقشه تاسیساتی، مسلط به نرم‌افزارهای نقشه‌کشی تاسیسات، تکنیسین تاسیسات ساختمانی با ۵ سال سابقه کار برای کارگاه مسلط به تاسیسات مکانیک و برق، مسوول بایگانی فنی با ۵ سال سابقه کار، مسلط به امور بایگانی فنی، سیستم‌ها و مکاتبات اداری و کارمند بایگانی فنی با ۵ سال سابقه کار و مسلط به امور بایگانی فنی، سیستم‌ها و مکاتبات اداری OFFICE و تایپ دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را تا اول تیر ماه به شماره فکس ۸۸۰۸۳۴۴۷ ارسال کنند.