شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ در نظر دارد عملیات تخلیه و بارگیری حدود یک‌صد تن قند و شکر و برنج و کالای زیر صفر و بالای صفر خود را در شهرستان اهواز و حومه از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۳۱ خرداد ماه به دبیرخانه شرکت واقع در اهواز، میدان مولوی، روبه‌روی دادگستری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴، قراردادها مراجعه کنند.