سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد خدمات عمومی سازمان مرکزی شامل تنظیف و پاکسازی ساختمان‌های اداری، تامین نیروی انسانی را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول تیر ماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ یک‌صد هزار ریال به حساب جاری ۹۰۱۶۰ بانک ملی شعبه استاد نجات‌اللهی به نشانی تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای دیدار جنوبی، سازمان بنادر و دریانوردی، طبقه چهارم، اداره خدمات و سایت اینترنتیWWW.IRANETS.IR مراجعه کنند.